לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות מתנ"ס רמת ורבר: 03-9219888